Author Archives: Brian Ly

Những tình huống hài hước chỉ developer mới hiểu

Mỗi ngành nghề đều có một thế giới quan riêng mà người ngoài không thể hiểu được. Dev cũng vậy. Thế giới quan của Dev rất đa dạng và phong phú đấy! Bạn không tin ư, cùng điểm qua 9 bức hình về những tình huống hài hước này nhé! 1. Thất nghiệp là thời […]

Angular: Getting Started – First Things First (P1)

angular getting started

Introduction First things first. Before we can start coding with Angular, there are some preparatory steps. Welcome to Angular: Getting Started. Selecting a Language Selecting an Editor Setting up Our Environment Setting up an Angular Application About Modules In this section, we’ll evaluate several languages we could use to build an Angular application and select […]

Elastic IP Address trong Amazon EC2

aws-elastic-ip-address-switch

Elastic IP address (hay một địa chỉ IP đàn hồi) là một địa chỉ IPv4 tĩnh được thiết kế cho dynamic cloud computing. Elastic IP address phải được kết hợp với một tài khoản AWS. Amazon hiện tại chưa hỗ trợ Elastic IP address cho IPv6. Tại sao phải sử dụng Elastic IP address? Khi […]