THIẾT KẾ WEB THEO YÊU CẦU - TÌM KIẾM GIẢI PHÁP

thiết kế web theo yêu cầu
Chúng tôi vui lòng khi làm hài lòng khách hàng

Chúng tôi là đội ngũ freelance trẻ tuổi, chuyên nghiệp và sáng tạo. Công việc của chúng tôi là:


Đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách chat trực tuyến trên website hoặc liên hệ fanpage. Chúng tôi sẽ tư vấn, hỗ trợ và báo giá trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi luôn hoàn thành tốt công việc, thiết kế web theo yêu cầu và bàn giao đúng deadline

Chuyên thiết kế Web và App trong tất cả các lĩnh vực

 • Thiết kế web bất động sản
 • Thiết kế web thương mại điện tử
 • Thiết kế web bán hàng
 • Thiết kế web quản lý cửa hàng
 • Thiết kế web chăm sóc khách hàng, quản lý khách hàng
 • Thiết kế web quản lý đơn hàng, hàng tồn kho
 • Thiết kế web quản lý  nhân sự, chấm công
 • Phần mềm quản lý nhân sự
 • Phần mềm quản lý nhân viên
 • Phần mềm chăm sóc khách hàng
 • Phần mềm quản lý cửa hàng

Danh sách thành viên – Solution seeking

Tổng số bài viết : 7
Facebook : View
Ngày tham gia : 26/07/2018
Jobs :
Software Engineer
Softfront
Feb 2018 – Present Employment

Freelance Development and Design
Jun 2015 – Present Employment

Junior Software Developer
Syslytic
Jun 2015 – Jan 2018


Educations :
Asia e University
Degree NameBachelor's degree Field Of StudyInformation Technology
Dates attended or expected graduation 2012 – 2015

Infoworldschool
Degree NameBachelor's degree Field Of StudyWeb and mobiles
Dates attended or expected graduation 2012 – 2015


Bio:
I'm good at html5 , css3 , jquery, php, Codeigniter, Cake PHP and so on.
3 years of experience working with Codeigniter
1+ years of experience working with Cake PHP
6 months of experience working with WordPress
6 months of experience working with React-native
I'm interested in searching for solutions
I've done 12 projects at school and some outsourcing projects
I manage database, API and website for my company

My hobby : playing games, playing football, singing karaoke
Tổng số bài viết : 3
Facebook : View
Ngày tham gia : 26/07/2018
Chưa có thông tin
Tổng số bài viết : 0
Facebook : View
Ngày tham gia : 08/08/2018
Chưa có thông tin
Tổng số bài viết : 1
Facebook : View
Ngày tham gia : 08/08/2018
Chưa có thông tin
Tổng số bài viết : 0
Facebook : View
Ngày tham gia : 08/08/2018
Chưa có thông tin
Tổng số bài viết : 0
Facebook : View
Ngày tham gia : 08/08/2018
Chưa có thông tin
Tổng số bài viết : 0
Facebook : View
Ngày tham gia : 08/08/2018
Chưa có thông tin